Ủng hộ tiền làm truyện để được tặng coin

Bạn ủng hộ chúng tôi chi phí để mua raw truyện, dịch và edit truyện, chúng tôi tặng bạn coin để đọc truyện do nhóm tự thực hiện và đăng tải trên web.

DÙNG FACE CHÍNH CHỦ, IB FANPAGE SAU ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

https://www.facebook.com/%C4%90%E1%BB%95i-coin-Manhwatvcom-104325871357912/

 Mệnh giá donate quy đổi coin, vui lòng xem bảng sau